جستجوی آژانس مسافرتی

  • سکوی معلق تایرول در ارتفاع ۳۲۰۰ متری


    سکوی معلق تایرول در ارتفاع ۳۲۰۰ متری سطح زمین در منطقه تایرول اتریش قرار دارد. در صورتی که در هوای آفتابی از این سکو دیدن کنید، می توانید بر فراز آن شهر ونیز ایتالیا را هم ببینید!